ปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม

วันที่: 
จ, 7 พฤศจิกายน 2011 - พ, 30 พฤศจิกายน 2011