อบรมพระกัมมัฏฐาน ปลายปี 2554 รุ่นที่ 62

วันที่: 
พฤ, 1 ธันวาคม 2011 - พ, 14 ธันวาคม 2011