การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนตะวันออก

วันที่: 
จ, 9 มกราคม 2012 - อ, 10 มกราคม 2012