ชมรมพุทธปัญญา เชิญฟังธรรมบรรยายทุกวันศุกร์ ตลอดเดือน ตุลาคม

วันที่: 
Repeats every week until ศ ต.ค. 29 2010 .
ศ, 1 ตุลาคม 2010
วันที่: 
ศ, 8 ตุลาคม 2010
วันที่: 
ศ, 15 ตุลาคม 2010
วันที่: 
ศ, 22 ตุลาคม 2010
วันที่: 
ศ, 29 ตุลาคม 2010