พศ.เล็งตั้งสถาบันอบรมพระนักเผยแผ่

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สมเด็จพระวันรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามหลักสูตรการวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 ในอุปถัมภ์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมลานพระปรางค์ วัดพิชยญาติการาม

สำหรับการถวายทุนอบรมพระวิปัสสนาจารย์นั้น ทางโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ ได้เริ่มถวายทุนตั้งแต่ พ.ศ.2552 สำหรับในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการถวายทุนจำนวน 1,000 ทุน ทุนละ 5,000 บาท แยกทุนออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.คณะสงฆ์มหานิกาย 880 ทุน  และ  2.คณะสงฆ์ธรรมยุต 120 ทุน

แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระนักเผยแผ่ต่างๆ ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเท่าใดนัก ดังนั้น ขณะนี้ได้มีการหารือกับทางพระพรหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วว่า จะมีการจัดตั้งสถาบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้มีสถาบันในการออกแนวทางอบรม และพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับพระนักเผยแผ่ทุกประเภท กำหนดรูปแบบเบื้องต้นของสถาบันแล้วว่าจะมีทั้งฝ่ายที่ดูแลด้านการศึกษา และฝ่ายที่ดูแลด้านการเผยแผ่ ส่วนเรื่องบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในสถาบันนั้นไม่กังวล เพราะปัจจุบันมีบุคลากรที่สามารถทำหน้าที่ได้จำนวนมาก

พระพรหมโมลี กล่าวว่า การพระศาสนาในประเทศไทยจะเน้นวิชาการมากกว่าการปฏิบัติ ขณะที่การปฏิบัติก็มักจะทำเป็นกิจกรรม พิธีกรรม และจะเป็นในลักษณะที่ต่างคนต่างทำ ไม่เป็นปึกแผ่น มีวิธีต่างกัน ส่วนการศึกษาพระพุทธศาสนาก็เน้นไปศึกษาเชิงปรัชญาตามอย่างประเทศตะวันตก ซึ่งการศึกษาพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญาอย่างเดียวนั้นอันตรายมาก เพราะอาจจะมีการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ผิดได้ "การฝึกปฏิบัติวิปัสสนา หากจะให้ได้การยอมรับต้องฝึกปฏิบัติ 4 เดือน แต่หากมีความตั้งใจในการฝึกจริงๆ เวลา 45 วัน ก็สามารถเห็นผลได้ การฝึกปฏิบัติแค่ 3 วัน 7 วันนั้น ไม่ค่อยเกิดผล ขณะเดียวกันก็มีหนังสือปฏิบัติวิปัสสนาออกมาจำนวนมาก ทำให้บางคนก็ไปศึกษาแต่ในหนังสือและตั้งตนเป็นอาจารย์พ่อ อาจารย์แม่จำนวนมาก"

 

ที่มา: 

 ข่าวสด

ความคิดเห็น

รูปภาพของ วัดป่าศรีถาวร
Member since:
21 กันยายน 2010
Last activity:
7 ปี 35 สัปดาห์

จะมีการเปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ (สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด) ในปีนี้หรือเปล่าครับ  

รูปภาพของ อาคันตุกะ

โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ข้างต้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ ขอให้จัดโครงการนี้ต่อไปเพื่อปรับแนวทางที่ต่างคนต่างทำให้ถูกตรงและเป็นไปทิศทางเดียวกัน
ควรมีการติดตาม/ตรวจสอบกิจกรรมการปฏิบัติธรรม พิธีกรรม ตลอดจนขั้นตอนการฝึกหัดของพระวิปัสสนาจารย์แต่ละรุ่นที่ผ่านการอบรมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และฝึกหัดปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตรงและเกิดผลดี ไม่ทราบว่าจะมีการเปิดอบรมรุ่นที่ 2 ในปีนี้หรือไม่ครับ

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.