พศ.ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 83 แห่ง ปี 53

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี 2553 ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ศาลาปฎิบัติธรรมที่ วิทยากร บุคคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกย่องเป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา ประจำปี 2553

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว มีสำนักปฎิบัติธรรมฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น จำนวน 83 แห่ง เป็นมหานิกาย 75 แห่ง ธรรมยุต 8 แห่ง ดังนี้

 1. วัดแก้วโกรวาราม ต.ปากน้ำ อ.เมือง กระบี่
 2. วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 3. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 4. วัดพิชยญาติการาม แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
 5. วัดนาคปรก แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 6. วัดดุสิดาราม แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 7. วัดทุ่งลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง กาญจนบุรี
 8. วัดท่าขนุน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
 9. วัดอรัญญิกาเสนานิคม ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
 10. วัดโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)
 11. วัดไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม กำแพงเพชร
 12. วัดเกาะแก้ว ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง ขอนแก่น
 13. วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ ขอนแก่น
 14. วัดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จันทบุรี
 15. วัดบึงกระจับ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
 16. วัดนอก ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง ชลบุรี
 17. วัดไผ่ล้อม ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา ชัยนาท
 18. วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ
 19. วัดเอราวัณ (วัดป่าสุคะโต) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ
 20. วัดถ้ำขวัญเมือง ต.นาโพธิ์ อ.สวี ชุมพร (ธรรมยุต)
 21. วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย
 22. วัดมงคลธรรมกายาราม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย เชียงราย
 23. วัดร่ำเปิง (วัดตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 24. วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ (ธรรมยุต)
 25. วัดสุวรรณมงคล ต.หนองโสน อ.เมือง ตราด
 26. วัดโพธิคุณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก
 27. วัดสมบูรณ์สามัคคี ต.เขาพระ อ.เมือง นครนายก
 28. วัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.เมือง นครปฐม
 29. วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก นครพนม
 30. วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม
 31. วัดนิคมผัง ๑๖ หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
 32. วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา (ธรรมยุต)
 33. วัดชายนา ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช
 34. วัดศรีกัลยาณนิคม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ นครสวรรค์
 35. วัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี
 36. วัดบางไผ่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี
 37. วัดน้ำขาวยะกา ต.แว้ง อ.แว้ง นราธิวาส
 38. วัดป่าสตึกพัฒนา ต.นิคม อ.สตึก บุรีรัมย์ (ธรรมยุต)
 39. วัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
 40. วัดธรรมรังสี ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 41. วัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
 42. วัดป่าฝาง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว พะเยา
 43. วัดพิกุลทอง ต.ชมวง อ.ควนขนุน พัทลุง
 44. วัดโพธิ์ประทับช้าง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
 45. วัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง พิษณุโลก
 46. วัดกำแพงแลง ต.ท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี
 47. วัดประชานิมิต ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
 48. วัดดอนมูล ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น แพร่
 49. วัดอนุภาคกฤษฎาราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ ภูเก็ต
 50. วัดทัพป่าจิก ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
 51. วัดนิคมเกษตร ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร
 52. วัดพระพุทธบาทยโสธร ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย ยโสธร (ธรรมยุต)
 53. วัดคูหาภิมุข ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา
 54. วัดอโสกวนาราม ต.โพธิ์สัย อ.ศรึสมเด็จ ร้อยเอ็ด
 55. วัดตโปทาราม ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง ระนอง
 56. วัดพลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง ระยอง
 57. วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง ราชบุรี
 58. วัดพีระภูมาราม ต.โคกตูม อ.เมือง ลพบุรี (ธรรมยุต)
 59. วัดศรีบุญเรือง ต.ชมพู* อ.เมือง ลำปาง
 60. วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง ลำพูน
 61. วัดศรีอุดมวงศ์ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง เลย
 62. วัดศรีมงคล ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด ศรีสะเกษ
 63. วัดพุทธโมกข์ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว สกลนคร
 64. วัดป่ากันตพงษ์ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง สงขลา
 65. วัดแพรกษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ
 66. วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต.ท่าคา อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
 67. วัดใหม่ราษฎร์นุกูล ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
 68. วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง สมุทรสาคร
 69. วัดศาลาลำดวน ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง สระแก้ว
 70. วัดศรีบุรีรตนาราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี
 71. วัดพระนอนจักรสีห์ ต.จักรสีห์ อ.เมือง สิงห์บุรี
 72. วัดพระพายหลวง ต.เมืองเก่า อ.เมือง สุโขทัย
 73. วัดไทรงามธรรมธราราม ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง สุพรรณบุรี
 74. วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ (ธรรมยุต)
 75. วัดเนินพระเนาวนาราม ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง หนองคาย
 76. วัดป่ากกค้อ ต.นากลาง อ.นากลาง หนองบัวลำภู
 77. วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.อยุธยา อยุธยา
 78. วัดพนัญเชิง ต.กะมัง อ.อยุธยา อยุธยา
 79. วัดโคกทอง ต.กุฎี อ.ผักไห่ อยุธยา
 80. วัดอำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
 81. วัดโพธิ์ชัยศรี ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ อุดรธานี
 82. วัดหนองจิกยาว ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน อุทัยธานี
 83. วัดมงคลโกวิทาราม ต.ปทุม อ.เมือง อุบลราชธานี

* ตั้งอยู่ที่ตำบลสบตุ๋ย แต่การปกครองคณะสงฆ์ขึ้นกับตำบลชมพู เขต 2

สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา จะเข้าพิธีรับมอบพัดจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 23 กันยายน 2553 ที่วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดกำหนดการ ปี 2553
ดาวน์โหลดรายละเีอียด ปี 2553

ที่มา:  พศ.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.