ประธานศาลปกครองสูงสุด ศิษย์สำนักโกเอ็นก้า... "ผมผ่านหลักสูตร 10 วันแบบสบายๆ

"หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล" ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประมุขศาลสืบต่อจาก ดร. อักขราทร จุฬารัตน

ก่อนจะมาเป็นศาล เคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เขาเป็นผู้จุดประกายแนวคิด เรื่องการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย

อาจารย์หัสวุฒิ ในสายตาของคนที่รู้จักคือ ผู้ดำรงตนด้วยความสมถะ เรียบง่าย เป็นตุลาการที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่า ไม่ใช่คฤหาสน์หรูหรา

หลายคน อาจไม่รู้ว่า ประธานศาลปกครองสุงสุด ฝึกวิปัสสนา ตามแนวทาง ท่านอาจารย์ โกเอ็นก้า

"ผมเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 10 วันมาแล้ว ผมไปปฎิบัติที่ ศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา กาญจนบุรี " ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าว

หลายคนอาจไม่รู้ว่า หลักสูตร 10 วันของท่านอาจารย์ โกเอ็นก้า เป็นหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานที่เข้มข้นแบบสุด ๆ ต้องตัดขาดจากเรื่องทางโลกเด็ดขาด ฝึกปฎิบัติวิปัสสนาอย่างเดียว

ใครหลายๆ คนที่ไปเข้าหลักสูตร 10 วัน มักยอมแพ้ หนีกลับก่อน

แต่ถ้าใครผ่านหลักสูตร 10 วันมาได้ และนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันวัน จะทำให้วางเฉยต่อเวทนาทุกชนิดได้ จะมีความสงบทางจิตใจ ไม่โกรธ ไม่แสดงความไม่พอใจแบบคนทั่วๆไป

"อาจารย์ผู้ช่วยสอนบอกว่า ผมไม่ต้องมาเข้าหลักสูตร 10 วัน ก็ได้ เพราะมีความวางเฉยต่อเวทนาทุกชนิดได้ดีอยู่แล้ว " ประมุขศาลปกครองกล่าว

กล่าวสำหรับ ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าเป็นชาวอินเดียที่ถือกำเนิดในประเทศพม่า เมื่อปีพ.ศ.2467 ท่านได้ประกอบธุรกิจจนประสบความ สำเร็จมีชื่อเสียงมากตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม

เมื่ออายุ 31 ปี ท่านได้ทดลองเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตร 10 วันเป็นครั้งแรกกับท่านอาจารย์อูบาขิ่น พระอาจารย์ชาวพม่า

หลังจบจากการปฏิบัติตามหลักสูตร 10 วันแล้ว ท่านโกเอ็นก้าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในเนื้อหาสาระของคำสอนและในแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก จึงปวารณาตัวเข้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จนต่อมาท่านอาจารย์อูบาขิ่นได้แต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอน

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ปี พ.ศ.2517 ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า จึงได้ก่อตั้งสถาบันวิปัสสนานานาชาติ "ธรรมคีรี" ขึ้นที่เมืองอิกัตปุรี ใกล้ๆ กับเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดียนับจากนั้นมาก็ได้มีการจัดอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 10 วันและหลักสูตรระยะยาวต่อเนื่องเรื่อยมา ปี พ.ศ.2522 ท่านเริ่มเดินทางไปเผยแผ่วิปัสสนาตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท่านได้อำนวยการสอนวิปัสสนาหลักสูตร 10 วันในประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆ ทั้งในซีกโลกตะวันตกและตะวันออกกว่า 400 หลักสูตร

หลักการสอนของท่านโกเอ็นก้าได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ทั้งในอินเดีย ประเทศที่ยังคงมีความแตกต่างทางด้านชนชั้นและศาสนาอย่างมาก และจากทั่วโลก

ทั้งนี้เพราะคำสอนที่มีลักษณะเป็นสากล มิได้ขัดต่อหลักศาสนาใด ท่านเน้นเสมอว่ามนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใด และมีผิวสีอะไร ต่างก็มีความทุกข์ในรูปแบบเดียวกันทั้งสิ้น ในเมื่อความทุกข์ของมนุษย์เป็นสากล วิธีการปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความทุกข์จึงต้องเป็นสากลเช่นกัน

ต่อมาท่านได้เริ่มแต่งตั้งอาจารย์ผู้ช่วยให้ช่วยดำเนินการอบรมแทนท่าน โดยใช้เทปและวิดีโอของท่านเป็นแนวทางในการสอน เพื่อรองรับกับความต้องการที่จะเข้าอบรมซึ่งเพิ่มสูงขึ้น ทุกวันนี้มีอาจารย์ผู้ช่วยกว่า 700 ท่าน และอาสาสมัครช่วยงาน ต่างๆ อีกนับพันๆ คน มีการจัดอบรมวิปัสสนาในประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันมีการก่อสร้างศูนย์วิปัสสนาทั้งสิ้น 80 แห่งใน 21 ประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีการจัดอบรมหลักสูตรวิปัสสนาทั่วโลกกว่าหนึ่งพันหลักสูตร โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าอบรม ที่พักหรือค่าอาหารใดๆ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจที่จะบริจาค ทั้งตัวท่านอาจารย์ โกเอ็นก้าเองและอาจารย์ผู้ช่วยต่างๆ ก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากการอบรมดังกล่าวแม้แต่น้อย

ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้รับเชิญให้ไปแสดงปาฐกถาธรรมตามสถาบันต่างๆ รวมทั้งในเวทีเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และการประชุมสุดยอดสันติภาพโลกสหัสวรรษใหม่ที่สหประชาชาติด้วย

ในประเทศไทย ศูนย์วิปัสสนาแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า มี 5 ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์ฯ ธรรมธานี กทม., ศูนย์ฯ ธรรมกมลา ปราจีนบุรี, ศูนย์ฯ ธรรมอาภา พิษณุโลก, ศูนย์ฯ ธรรมสุวรรณา ขอนแก่น, และศูนย์ฯ ธรรมกาญจนา กาญจนบุรี.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.