ธรรมะจากพระภูเขา (Monk in the Mountain)

ณ ถ้ำสองตา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพระภิกษุชาวอเมริกันรูปหนึ่ง จำวัดอยู่เพียงลำพังที่นั่นมานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยฉันอาหารมื้อเดียว ไม่รับกิจนิมนต์ ปฏิบัติธรรมอย่างสันโดษและจริงจัง...

พระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ เกิด ที่เมืองชิคาโก จบการศึกษาด้านกฎหมายและประกอบกิจการส่วนตัว เป็นนักธุรกิจผู้มีฐานะอยู่ในขั้นเศรษฐีในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะตัดสินใจสละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและหันเหสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณ เป็นเวลากว่าสามสิบปีมาแล้ว

ซึ่งในที่สุด ท่านได้เข้าไปสัมผัสกับวัดแนวพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ จนเข้าไปสู่วัดหนองป่าพง ในเขตอำเภอวารินชำราบ ใกล้ตัวเมืองอุบลราชธานี อันที่เป็นพำนักของพระอาจารย์ชา สุภทฺโท หนึ่งในบรรดาพระอาจารย์ของท่าน...ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา พระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ ได้พำนักอยู่ที่ถ้ำสองตา ในเขตพื้นที่เขาใหญ่ ทางแถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อย่างสันโดษและสงบเงียบอย่างแท้จริง

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการตอบข้อสงสัยของคนหลายชาติหลายภาษา เกี่ยวกับปัญหาชีวิตทางโลก ซึ่งพวกเขาอยากรู้ว่าหลักการปฏิบัติสมาธิ จะช่วยแก้ปัญหาที่พวกเขาประสบในชีวิตประจำวันได้อย่างไร คำถามแต่ละข้อล้วนน่าสนใจ และเป็นสิ่งที่พวกเราได้พบเจอกันทุกวัน ซึ่งพระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ ก็ได้ให้คำตอบด้วยปัญญาอันชาญฉลาดที่ท่านได้จากการปฏิบัติสมาธินั่นเอง...


ผลงานหนังสือที่ผ่านมาของท่าน คือ Questions from the City, Answers from the Forest, Meeting the Monkey Halfway, The Brightened Mind และผลงานแปลอีกเป็นจำนวนมากจากการเทศนาธรรมโดยพระอาจารย์ธุดงค์ผู้ยิ่งใหญ่ อย่าง พระอาจารย์ชา สุภทฺโท พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี และพระอาจารย์พุธ ฐานิโย


“เป็นคำสอนที่เรียบง่ายและชัดเจน ในการสร้างความสงบสุขให้กับโลกของคุณ และการทำความเข้าใจในวิถีของชาวพุทธต่อสิ่งต่างๆ ที่เป็นอยู่”

โดย พระอาจารย์ สุมโน ภิกขุ
เรียบเรียง: เถรข้างวัด / กฤษฎาพร ชุมสาย ณ อยุธยา

ที่มา: http://www.freemindbook.com/menu2_bk_monk.html

ความคิดเห็น

รูปภาพของ อาคันตุกะ

ธรรมที่ท่านสอน ปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ได้อ่านแล้วทำความเข้าใจก็เท่ากับว่าได้เห็นท่าน ได้กราบท่านแล้ว ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

รูปภาพของ อาคันตุกะ

ผมเพิ่งรู้เรื่องของอาจารย์จาก Monk in the Mountain ทาง you tube
ฟังคำสอนของท่านแล้วน่าเลื่อมใสมาก คำสอนของท่านชัดเจน เข้าใจง่าย แนวทางของท่านเป็นแนวทางของพุทธแท้ๆ ที่มีเป้าหมายชัดเจนคือเป็นอิสระจากทุกข์
ไม่ทราบว่าคนทั่วไปจะมากราบท่านได้หรือไม่ ต้องติดต่อที่ไหน

ชาญ

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.