กรมป่าไม้ เร่งจัดหาพื้นที่ป่าตั้งพุทธอุทยาน 10 แห่งทั่วประเทศ

นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า หลังการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ที่จัดไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมระหว่างคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ให้พระสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมหรือตั้งสำนักสงฆ์ในเขตป่าไม้

นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้วได้มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ผืนป่า คอยดูแลและเป็นหูเป็นตาในการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่า ในรูปแบบพุทธอุทยาน ที่จะให้พระพุทธศาสนากับป่าอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องขับไล่วัดออกจากป่า หรือให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ แต่จะให้วัดกับป่าอยู่ร่วมกัน โดยพระสงฆ์จะทำหน้าที่ดูแลอนุรักษ์พื้นที่ป่าในส่วนที่เป็นสำนักสงฆ์และ บริเวณโดยรอบ

นายสมชัยกล่าวต่อว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เร่งสำรวจจัดหาพื้นที่ป่าที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งพุทธอุทยาน จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ ก่อนนำเสนอเป็นรายงานแจ้งให้คณะกรรมการทราบอย่างเป็นทางการภายในเดือน พฤศจิกายน 2552

ในเบื้องต้น ล่าสุดกรมป่าไม้ได้สำรวจพบพื้นที่เหมาะสมแล้ว 2 แห่ง คือ พื้นที่โดยรอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก และพื้นที่เขตป่ารอยต่อ จ.ขอนแก่น-จ.อุดรธานี ทั้ง 2 พื้นที่มีพื้นที่รวมกันกว่า 6,000 ไร่

อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้จะเร่งสำรวจพื้นที่ป่าที่มีความเหมาะสม เพื่อจัดสรรเป็นพุทธอุทยานอีก 8 แห่ง ให้ทันกำหนดที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ ป่าไม้ต่อไป

ที่มา: ข่าวสด

ความคิดเห็น

รูปภาพของ อาคันตุกะ

เป็นความคิดที่ดีมาก ขออนุโมทนา

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.