ขอเชิญร่วมทำบุญสร้าง "พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง"

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้าง "พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง" ความกว้าง ๒๔ ม. ความสูง ๖๐ ม.  ณ วัดป่าภูตคาม  ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญจากประเทศศรีลังกา  พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคได้โดยตรงที่ พระครูรัตนอุดมญาณ (หลวงปู่ใบ รัตนญาโณ)
วัดป่าภูตคาม หรือร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี "พระครูรัตนอุดมญาณ"
 
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์        สาขา หนองสองห้อง       ประเภทออมทรัพย์          206-2-54791-5           
ธ.กรุงเทพ          สาขา เทสโก้โลตัส หนองสองห้อง             ประเภทสะสมทรัพย์        633-7-01175-0
ธ.ไทยพาณิชย์    สาขาเมืองพล                                         ประเภทออมทรัพย์          792-2-19862-2
 
โทร. ๐๘๙-๘๔๓-๒๖๙๐
E-mail: phutakhamtemple@gmail.com

กำหนดการวางศิลาฤกษ์ ในว้นเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖