กำหนดการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและปฏิบัติธรรม วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย จ.กาฬสินธุ์ (๑๗ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔)

วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๕๔  เตรียมงานและจัดสถานที่

 • ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

  • จัดเตรียมสถานที่และรถขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย

 

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๔  พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

 • ๐๙.๐๐ น.
  • ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านจัดเตรียมพร้อมรถขบวนแห่
 • ๑๓.๐๐ น.
  • ขบวนแห่เตรียมพร้อมที่หน้าโรงเรียนแป้งมันกาฬสินธุ์(คำบง)เพื่อรอรับเสด็จขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก อ.สมเด็จ – ต.คำบง
 • ๑๔.๓๐ น.
  • ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก อ.สมเด็จ – ต.คำบง
  • ขบวนรถพร้อมเสด็จ เคลื่อนขบวนอัญเชิญแปรรูปขบวนเข้าวัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย
 • ๑๗.๐๐ น.
  • พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้ง ๑๔ พระองค์ ที่ได้รับอัญเชิญมาจาก
   1. ประเทศไทย – วัดบวรนิเวศของสมเด็จพระสังฆราช
   2. ชมรมพระบรมสารีริกธาตุแห่งประเทศไทยโดย คุณปราโมทย์ ประสบสุขโชคมณี ประธานชมรม
   3. ประเทศศรีลังกา
   4. ประเทศอินเดีย
   5. ประเทศไต้หวัน
   6. และพระอรหันตธาตุ ๙ พระองค์
 • ๑๗.๓๐ น.
  • พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพุทธมนต์ ๙ รูป เจ้าอาวาสพรมน้ำมนต์แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระอุโบสถ และสงฆ์น้ำพระบรมสารีริกธาตุ
  • ชมรมนิทรรศการพระอรหันตธาตุ รอบพระอุโบสถที่ชมรมพระบรมสารีริกธาตุ กรุงเทพฯ นำมาจัดแสดงในงานโดย คุณปราโมทย์ ประสบสุขโชคมณี ประธานชมรมและทีมงาน

พร้อมกับการปฏิบัติธรรม ถือศีล ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔

รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 084-389-7485 (พระครูภัทรโพธิคุณ   เจ้าอาวาสวัด)