สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

หัวเรื่องตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้ายเรียงไอคอน
โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 0 7 ปี 9 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
ไม่มีข้อมูล
ขอเชิญร่วมงานประชุมพระสังฆาธิการ ๓๐๐ วัด 0 7 ปี 20 สัปดาห์ ago
by takmomk
ไม่มีข้อมูล
โครงการคู่มือปฏิบัติธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 1 7 ปี 22 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
7 ปี 22 สัปดาห์ ago
by admin
การประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดโดย ศปท. 1 7 ปี 23 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
7 ปี 23 สัปดาห์ ago
by admin