สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

หัวเรื่องตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้ายเรียงไอคอน
โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 0 7 ปี 14 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
ไม่มีข้อมูล
ขอเชิญร่วมงานประชุมพระสังฆาธิการ ๓๐๐ วัด 0 7 ปี 26 สัปดาห์ ago
by takmomk
ไม่มีข้อมูล
โครงการคู่มือปฏิบัติธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 1 7 ปี 27 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
7 ปี 27 สัปดาห์ ago
by admin
การประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดโดย ศปท. 1 7 ปี 28 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
7 ปี 28 สัปดาห์ ago
by admin