สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

หัวเรื่องตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้ายเรียงไอคอน
โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์สำหรับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 0 6 ปี 32 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
ไม่มีข้อมูล
ขอเชิญร่วมงานประชุมพระสังฆาธิการ ๓๐๐ วัด 0 6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by takmomk
ไม่มีข้อมูล
โครงการคู่มือปฏิบัติธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 1 6 ปี 45 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
6 ปี 44 สัปดาห์ ago
by admin
การประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดโดย ศปท. 1 6 ปี 45 สัปดาห์ ago
by วัดป่าศรีถาวร
6 ปี 45 สัปดาห์ ago
by admin