โครงการตวันธรรม ฟังบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน

โครงการตวันธรรม

ฟังการบรรยายธรรม ทุกอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 17.30 - 20.30 น.
ห้องสุรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 10 อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา
ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
บริการอาหารว่าง ชา-กาแฟ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่โรงแรมตวันนา โทร. 02-236-0361

มกราคม
วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 52)
ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา โดย พระราชปฏิภาณมุนี ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาคธรรมบรรยาย "สวัสดีปีใหม่ สุขใจทั่วกัน" โดย พระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 53)
ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา โดย พระราชปฏิภาณมุนี ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาคธรรมบรรยาย "ชีวิตไม่ติดกรรม" โดย แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์วรธรรม วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

กุมภาพันธ์
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 54)
ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา โดย พระราชปฏิภาณมุนี  ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาคธรรมบรรยาย "ลืมความหลัง ตั้งต้นใหม่" โดย พระราชธรรมวาที  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 55)
ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา โดย พระราชปฏิภาณมุนี  ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาคธรรมบรรยาย "ธรรมสมบัติ" โดย พระอธิการสนอง กตปุญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน

มีนาคม
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 56)
ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา โดย พระราชปฏิภาณมุนี  ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาคธรรมบรรยาย "คนดลใจ" โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 57)
ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา โดย พระราชปฏิภาณมุนี  ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาคธรรมบรรยาย "ยามสิ้นหวัง อย่าท้อแท้ มีธรรมะไว้คอยแก้" โดย พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เมษายน
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 58)
ภาคจิตภาวนา ศิลปะการวิปัสสนา โดย พระราชปฏิภาณมุนี  ประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาคธรรมบรรยาย His Holiness Phakchok Rinpoche  Ka-Nying Shedrub Ling Monastery  เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล  (แปลคำบรรยายธรรมเป็นภาษาไทย)

วันที่: 
Repeats every month on มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน on the first อังคาร และ on the third อังคาร until อ เม.ย. 20 2010 except อ เม.ย. 06 2010.
อ, 5 มกราคม 2010
วันที่: 
อ, 19 มกราคม 2010
วันที่: 
อ, 2 กุมภาพันธ์ 2010
วันที่: 
อ, 16 กุมภาพันธ์ 2010
วันที่: 
อ, 2 มีนาคม 2010
วันที่: 
อ, 16 มีนาคม 2010
วันที่: 
อ, 20 เมษายน 2010
สถานที่: 
อาคารศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.