เชิญฟังธรรม ประจำเดือนตุลาคม ทุกวันพุธ เป็นประจำ

ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2553 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.
ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กทม.

วันที่ 6 ต.ค.    เรื่อง ‘โลกธรรม 8’             โดย พระโสภณสมาธิคุณ วัดเบญจมบพิตร กทม.
วันที่ 13 ต.ค.  เรื่อง ‘ยารักษาใจ’             โดย พระวิมลศีลาจารย์ วัดบรมนิวาส กทม.
วันที่ 20 ต.ค.  เรื่อง ‘สามัคคี’                   โดย พ.ญ.อมรา มลิลา
วันที่ 27 ต.ค.  เรื่อง ‘บุญบันดาล’ โดย พระภาษิต สุทธิปภาโส วัดสนามเหนือ จ.นนทบุรี

นอกจากนี้ยังมีการสอนปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30-19.00 น. ตลอดปี

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2256-4382, 0-2256-4505
 

วันที่: 
Repeats every week until พ ต.ค. 27 2010 .
พ, 6 ตุลาคม 2010
วันที่: 
พ, 13 ตุลาคม 2010
วันที่: 
พ, 20 ตุลาคม 2010
วันที่: 
พ, 27 ตุลาคม 2010
สถานที่: 
ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ.จุฬาลงกรณ์
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.