เชิญฟังธรรมบรรยาย หัวข้อ "สติ... ในช่วงวิกฤต" ณ บ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง เชียงใหม่

เชิญฟังธรรมบรรยาย  หัวข้อเรื่อง "สติ ... ในช่วงวิกฤต"

  • ชมรมผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป

ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

10 กันยายน 2553  เวลา 13.30-16.30 น.

วันที่: 
ศ, 10 กันยายน 2010
สถานที่: 
สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์
จังหวัด: 
เชียงใหม่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.