อบรมพระกัมมัฏฐาน รุ่นที่ 60 วัดหลวงพ่อสดฯ ราชบุรี

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จัดอบรมพระกัมมมัฏฐาน แก่พุทธบริษัทผู้สนใจใฝ่สัมมาปฏิบัติทุกท่าน ระหว่างวันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2553

ติดต่อสอบถาม info@dhammakaya.org หรือ โทรศัพท์ (032)-745-180 กดต่อ 220/191

วันที่: 
พ, 1 ธันวาคม 2010 - อ, 14 ธันวาคม 2010
สถานที่: 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
จังหวัด: 
ราชบุรี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.