ร.พ.จุฬาฯ เชิญฟังธรรมบรรยาย ทุกวันพุธ ประจำเดือนกันยายน

ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม ประจำเดือนกันยายน 2553

ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กทม.


วันที่ 1 ก.ย. เรื่อง ‘อนิจจตากถา’ โดย พระมหาธนิต ขันติโก วัดชนะสงคราม กทม.
วันที่ 8 ก.ย. เรื่อง ‘วงล้อแห่งธรรมนำสู่ความเจริญ’ โดย พระมหาโสฬส วีรญาโณ วัดปทุมวนาราม กทม.
วันที่ 15 ก.ย. เรื่อง ‘น้ำอดน้ำทน’ โดย พ.ญ.อมรา มลิลา
วันที่ 22 ก.ย. เรื่อง ‘ชีวิตดียั่งยืน’ โดย พระอมรสุธี วัดพระเชตุพนฯ กทม.
วันที่ 29 ก.ย. เรื่อง ‘ธรรมคืออาภรณ์’ โดย พระภาษิต สุทธิปภาโส วัดสนามเหนือ จ.นนทบุรี

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2256-4382, 0-2256-4505

วันที่: 
Repeats every week until พ ก.ย. 29 2010 .
พ, 1 กันยายน 2010
วันที่: 
พ, 8 กันยายน 2010
วันที่: 
พ, 15 กันยายน 2010
วันที่: 
พ, 22 กันยายน 2010
วันที่: 
พ, 29 กันยายน 2010
สถานที่: 
ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ร.พ. จุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.