มหาจุฬาฯ อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครั้งที่ 16

ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ จัดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2553 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 270 คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
โทร.0-3524-8000 ต่อ 8782,8816,8817 มือถือ 08-9772-9240,
โทรสาร 0-3524-8044, 0-3524-8047

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.vipassanathai.com
หรือสมัครได้ที่ sumetha333@yahoo.com

วันที่: 
ศ, 27 สิงหาคม 2010 - อา, 29 สิงหาคม 2010
สถานที่: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
จังหวัด: 
อยุธยา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.