ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศปท. ณ วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี

กำหนดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศปท. ณ วัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
โดย พระเดชพระคุณ พระราชภัทรธาดา (ประเทือง ทองเทศ) จจ.ปราจีนบุรี  รองประธานคณะบริหาร ศปท.


View Larger Map

วันที่: 
ศ, 28 มกราคม 2011
สถานที่: 
วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี
จังหวัด: 
ปราจีนบุรี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.