ปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม

ปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม
ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

7-9 พย. (3วัน) คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

15-17 พย. (3วัน) พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4)

28-30 พย. (3วัน) อ.สุทธิวัสส์ คำภา (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

วันที่: 
จ, 7 พฤศจิกายน 2011 - พ, 30 พฤศจิกายน 2011
สถานที่: 
วัดเขาพุทธโคดม
จังหวัด: 
ชลบุรี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.