ธรรมะในสวน ครั้งที่ 11/2552 : อาทิตย์่ 29 พ.ย.52

ธรรมะในสวน ครั้งที่ 11/2552
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552
ณ สนามตรงข้ามที่ทำการสวนลุมพินี
ทางเข้าด้านถนนวิทยุ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
....................................................................

กำหนดการ
07.00 น. อาราธนาศีล และฟังบรรยายธรรม โดย พระราชปัญญารังษี วัดพิชยญาติการาม
08.00 น. ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
08.10 น. ร่วมกันตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป
09.00 น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ เวลาปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

"การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง"

ที่มา : ชมรมธรรมะในสวน โทร. 02-645-0300 ต่อ 104

วันที่: 
อา, 29 พฤศจิกายน 2009
สถานที่: 
สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.