ซักถามปัญหาธรรม

วันที่ 30 กรกฎาคม 53 หัวข้อบรรยาย "ธรรมะมือโปร" โดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสีสโส วัดพระเชตุพนฯ กทม. เวลา 12.05-13.30 น. 

วันที่: 
ศ, 30 กรกฎาคม 2010
สถานที่: 
ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี.เทาเวอร์ (สีลม)
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.