"ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะ "เส้นทางแห่งความไม่มีทุกข์ใจ"

กิจกรรม "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" ประจำเดือนกันยายน  2553 ณ หอประชุมพุทธคยา
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 เวลา 18.00-20.30 น.

ชมรมคนรู้ใจ (พิเศษ) วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553
หัวข้อ เส้นทางแห่งความไม่มีทุกข์ใจ (พิเศษ-เน้นปฏิบัติ)
โดย พระอาจารย์สมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ  ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำเขาพระ จ.กระบี่

วันที่: 
พฤ, 16 กันยายน 2010
สถานที่: 
หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.