"ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" เชิญฟังธรรมะทุกวันอังคาร เดือนกันยายน

กิจกรรม "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" ประจำเดือนกันยายน  2553 ณ หอประชุมพุทธคยา
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 เวลา 18.00-20.30 น.

ชมรมคนรู้ใจ วันอังคารที่ 7 กันยายน 2553
หัวข้อ รัตนสูตร ความวิจิตรของพระรัตนตรัย ตอนที่ 14  โดย ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ ประธานชมรมชีวานุภาพ

ชมรมคนรู้ใจ วันอังคารที่ 14 กันยายน 2553
หัวข้อ ความเข้าใจในเรื่องกรรมตอนที่ 6  โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

ชมรมคนรู้ใจ วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553
หัวข้อ เป็นชาวพุทธมืออาชีพ...อย่างฉลาด  โดย ดร.วรภัทร ภู่เจริญ

ชมรมคนรู้ใจ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553
หัวข้อ สติ  โดย พระอาจารย์ สุรศักดิ์ เขมฺรังสี  วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : ขออภัยหากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดติดตามใน www.dmgbooks.com หรือสอบถามที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร. 02 685 2254 5

วันที่: 
Repeats every week until อ ก.ย. 28 2010 .
อ, 7 กันยายน 2010
วันที่: 
อ, 14 กันยายน 2010
วันที่: 
อ, 21 กันยายน 2010
วันที่: 
อ, 28 กันยายน 2010
สถานที่: 
หอประชุมพุทธคยา สนพ.ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.