ขอเชิญฟังบรรยายธรรม "เคล็ดลับดับทุกข์" ณ บ้านหนังสือชินเขต 1

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม

หัวข้อเรื่อง "เคล็ดลับดับทุกข์"

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น. - 16.00 น.

โดย พระมหาแกะ ฐิตญาโณ วัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ณ บ้านหนังสือชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สอบถามข้อมูล โทร.02-5898410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ประวัติ พระมหาแกะ ฐิตญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

ป.ธ.7, ศน.บ.(ศาสนาปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, อภิธรรมมหาบัณฑิต

  • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
  • อาจารย์สอนพิเศษ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย
  • บรรยายธรรมทางสถานีวิทยุ 15 สถานี เช่น สถานีวิทยุยานเกราะ และจส.100 ฯลฯ
  • รับตอบปัญหา 24 ชั่วโมงทั่วโลก

คลิกดูแผนที่

วันที่: 
อา, 14 พฤศจิกายน 2010
สถานที่: 
บ้านหนังสือชินเขต 1 หลักสี่ กรุงเทพฯ
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.