ขอเชิญฟังบรรยายธรรม "ชีวิตยิ่งสูงค่า ถ้าพัฒนาถูกวิธี" ณ บ้านหนังสือชินเขต 1

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม  หัวข้อเรื่อง "ชีวิตยิ่งสูงค่า ถ้าพัฒนาถูกวิธี"
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00-16.00 น.

โดย พระมหาธีรกานต์ อุตฺตมชาโต วัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


ณ บ้านหนังสือชินเขต 1  ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สอบถามข้อมูล โทร.02-5898410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

พระมหาธีรกานต์ อุตฺตมชาโต น.ธ.เอก, ป.ธ.6 พธบ. 
ครูสอนศีลธรรมโรงเรียนบางเขนไว้สาลี และพระวิทยากรอบรมผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดกลาง

คลิกดูแผนที่

วันที่: 
อา, 10 ตุลาคม 2010
สถานที่: 
บ้านหนังสือชินเขต 1 หลักสี่ กรุงเทพฯ
จังหวัด: 
กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.