สัมมนาสำนักปฏิบัติฯ ณ วัดคลองตาลอง

เจ้าสำนัก พระวิปัสสนาจารย์ ลงทะเบียนกิจกรรมการสัมมนา กว่า 800 สำนัก

บรรยากาศในห้องประชุมชั้น 3 เช้าแรกของการสัมมนา

เจ้าสำนัก พระวิปัสสนาจารย์ ฉันภัตตาหาร ที่ญาติโยมศิษย์หลวงพ่อพระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาส ถวายด้วยความปลาบปลื่มใจ

ส่วนหนึ่งของญาติโยมอาสา จัดภัตตาหาร ถวายพระเจ้าสำนักฯ วิปัสสนาจารย์ อย่างเต็มที่

บรรยากาศรอบๆ อาคารหอประชุม/ที่พัก

เมฆหมอกตอนเช้า ดูปลอดโปร่ง อากาศเย็นสบาย

ทางบันไดขึ้นเขา ไปทางกุฏิหลวงพ่อเ้จ้าอาวาสฯ

เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเพรียง ทุ่มเทเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.