Blogs

วัดวีระโชติธรรมาราม จัดปฏิบัติธรรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 2 และที่ 4 ของทุกเดือน ตลอดปี

วัดวีระโชติธรรมาราม เดิมเป็นสำนักสงฆ์ เป็นวัดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 และในพ.ศ. 2553 ได้เป็นสำนักปฎิบัติธรรม โดยการพัฒนาของท่านพระครูวินัยธรองอาจ อาภากโร เจ้าอาวาส เจ้าสำนัก ภายในระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ปี 2551 - 2553)  ณเมื่อปีพ.ศ. 2553 มีผู้มาปฎิบัติครั้งละ 100 - 200 คน ตามสถิติ โดยทางวัดจัดให้มีการปฎิบัติธรรมทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของแต่ละเดือน

และในปีพ.ศ. 2554 นี้ก็เช่นกันมีการปฎิบัติธรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ 2 และที่ 4 ของทุกเดือนตลอดปีพ.ศ.2554

กิจกรรมปฏิบัติธรรมวัดป่าศรีถาวร-พิษณุโลก (ปี 2553-2554)

3-6 ธันวาคม 2553 

ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

31 ธันวาคม 2553 - 1 มกราคม 2554 

ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

18 กุมภาพันธ์ 2554  

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา

17 พฤษภาคม 2554 

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : วันวิสาขบูชา

บล็อกสำหรับสำนักปฏิบัติธรรม

 
 

Blog  คือ อะไร ?

"บล็อก" ก็คล้ายกับการเขียนไดอารี่/อนุทิน/บันทึกประจำวัน ส่วนตัว  แต่บล็อก เราไม่จำเป็นต้องเขียนทุกวัน

และเมื่อมาเขียนในเว็บ ข้อความที่เราเขียนในแต่ละครั้งนั้น จะปรากฎขึ้นมาในหน้าเว็บตามลำดับเวลา
คือ ข้อความของวันที่เราเขียนล่าสุดจะอยู่ด้านบน ถัดลงไปก็เป็นข้อความที่เก่ากว่า

สัมมนาสำนักปฏิบัติฯ ณ วัดคลองตาลอง

เจ้าสำนัก พระวิปัสสนาจารย์ ลงทะเบียนกิจกรรมการสัมมนา กว่า 800 สำนัก