Blogs

รายนามเจ้าคณะสงฆ์ เขตการปกครองสงฆ์ เจ้าคณะภาค9 (ธ)

รายนามเจ้าคณะสงฆ์

เขตการปกครองสงฆ์ เจ้าคณะภาค9 (ธรรมยุต)
พื้นที่ 4 จังหวัด, 38 อำเภอ ,150 ตำบล

เทศกาลวันสงกรานต์ 12 - 15 เมย. 55 ขอเชิญปฏิบัติธรรม ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี

  
เทศกาลวันสงกรานต์  12 –15 เมย.  55  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม  เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ที่  วัดบางพาน  อ. เมือง  จ.สิงห์บุรี   ดำเนินการสอนโดย  แม่ชีพันธ์ทิพย์  เหมะกรม  ลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญ  วัดอัมพวัน     

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-วันอาทิตย์ ที่ วัดบางพาน สิงห์บุรี

         ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม  เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ที่  วัดบางพาน  อ. เมือง  จ.สิงห์บุรี  ทุกวันศุกร์ –วันอาทิตย์   ดำเนินการสอนโดย  แม่ชีพันธ์ทิพย์  เหมะกรม  ลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน     

        

         วัดบางพานเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ของหลวงพ่อจรัญ  (  เลยวัดอัมพวัน 10 กม. )  

วันมาฆบูชา 6 – 11 มีค.55 ขอเชิญปฎิบัติธรรม ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี

วันมาฆบูชา  6 - 11 มีค.55  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม  เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ที่  วัดบางพาน  อ. เมือง  จ.สิงห์บุรี   ดำเนินการสอนโดย  แม่ชีพันธ์ทิพย์  เหมะกรม  ลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญ  วัดอัมพวัน     

        

         วัดบางพานเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ของหลวงพ่อจรัญ  (  เลยวัดอัมพวัน 10 กม. )  

    

วัดป่าหนองหลุบ เชิญปฏิบัติธรรม ในวันมาฆะบูชารำลึก

ขอเชิญญาติโยม ผู้สนใจ ร่วมปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าหนองหลุบ

เนื่องในวัน มาฆะบูชา รำลึก  4-8 มีนาคม 2555 นี้

ล่าง บันทึก งานบุญ กวนข้าวทิพย์ ที่วัดป่าหนองหลุบ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/361903

ล่าง บันทึกงานบุญทอดกฐิน 2554

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465920

วัดป่าหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

บันทึก ด้านล่าง   ประวัติเจ้าอาวาส

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438483 

ล่าง สวดมนต์ข้ามปี 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/473247

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

เชิญช่วนผู้เห็นภัยในวัฏุถทั้งหลายมาเดินตามทางที่ถูกคือนั้นคือ มรรค ตามรอยบาทพระศาสดากันเถิด อย่าหลงเมาในของที่ไม่มีแก่นอยู่เลย

ศูนย์กลาง ศปท.

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม