รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ศปท. (ชุดที่ 3) ตั้งแต่ 22 เมษายน 2557 - 21 เมษายน 2560

ลำดับ รายนาม ที่อยู่ โทรศัพท์ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พระพรหมเวที จภ.15 วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000 034-210-338 ประธานกรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
2 พระธรรมวิมลโมลี จภ.16 วัดไตรธรรมาราม ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 077-283-458, 081-812-2557 รองประธานกรรมการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
3 พระเทพญาณมงคล วิ. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130 032-745-180-111, 091-419-2654 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
4 พระธรรมเสนาบดี รจภ.7 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 053-295-003, 081-853-8031 รองประธานกรรมการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
5 พระเทพสิทธิญาณรังษี วัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 038-511-048, 081-814-7801 รองประธานกรรมการ วาระที่ 2 ลต. (22 เม.ย.57)
6 พระเทพปริยัติสุธี จจ.สิงห์บุรี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ต.จักรสีห์ อ.เมือง สิงห์บุรี 16000 088-875-5549, 081-994-1961 กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
7 พระเทพรัตนากร จจ.พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000   กรรมการ วาระที่ 2 ลต. (22 เม.ย.57)
8 พระราชวัลภาจารย์ จอ.เมือง วัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมือง ราชบุรี 70000 032-369-044, 081-981-9080 กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
9 พระราชพิศาลสุธี จจ.ชุมพร (ธ) วัดโพธิการาม ต.นาทุ่ง อ.เมือง ชุมพร 86000   กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
10 พระพิศาลศาสนกิจ จจ.สุรินทร์ (ธ) วัดเขาศาลาอตุละฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด สุรินทร์ 32230 081-815-3970, 089-033-3168 กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
11 พระญาณวิลาศ จอ.ท่าใหม่ (ธ) วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 081-861-8736 รองประธานกรรมการ วาระที่ 2 ลต. (22 เม.ย.57)
12 พระวิชัยธรรมคณี จจ.บึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง ต.เซกา อ.เซกา บึงกาฬ 38150 088-323-3198, 085-759-7692 กรรมการ วาระที่ 2 ลต. (22 เม.ย.57)
13 พระศรีศาสนวงศ์ วัดบางนาใน พระอารามหลวง แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 02-745-3966, 085-676-9221 กรรมการ วาระที่ 2 ลต. (22 เม.ย.57)
14 พระนิโรธรักขิต จอ.ชุมตาบง วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 087-212-4088 กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
15 พระพุทธิญาณมุนี วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน เชียงราย 57150   กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
16 พระรัตนวิมล วัดยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 085-024-5089 กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
17 พระโสภณธรรมสาร จอ.แม่ริม (ธ) วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180   กรรมการ วาระที่ 2 ลต. (22 เม.ย.57)
18 พระศรีวิสุทธิวงศ์ จอ.บางเลน วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม 73000 086-733-8377 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ วารที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
19 พระครูภาวนาวิรัช วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 053-278-620, 046-184-7874 รองประธานกรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
20 พระครูวิสิฐพรหมคุณ วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมือง นราธิวาส 96000 073-512-370, 089-534-1849 รองประธานกรรมการ วาระที่ 2 ลต. (22 เม.ย.57)
21 พระครูสุวรรณโพธาภิบาล จอ.โพนทอง วัดโพธิ์ร้อยต้น ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 043-5712-913, 089-274-1526 กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
22 พระครูวิภัชธรรมคุณ จอ.ครบุรี วัดจระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี นครราชสีมา 30250 081-266-4849, 081-977-6254 กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
23 พระครูผาสุกิจวิจารณ์ วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110 081-046-6132 กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
24 พระครูกิตติสารโกศล วัดทุ่งไก่ดัก (สุวรรณภักดี) ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง ตราด 23000   กรรมการ วาระที่ 2 ลต. (22 เม.ย.57)
25 พระครูภาวนาจันทคุณ วัดชายนา ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000 075-357-480, 081-894-8051 กรรมการ วาระที่ 2 ลต. (22 เม.ย.57)
26 พระครูสิริสุตวราภรณ์ (ธ) วัดป่ามหาไชย ต.บ้านเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000   กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
27 พระครูภัทรสังวรคุณ (ธ) วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 02-214-0708, 084-145-1654 กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
28 พระสมุห์วิเชียร วชิรปญฺโญ วัดสุวรรณคีรีวิหาร ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง ระนอง 85000   กรรมการ วาระที่ 1 ลต. (22 เม.ย.57)
29 พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต รจจ.ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130 086-361-4554 กรรมการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
30 พระมหาศักฎา สุมโน วัดป่าวิสุทธิคุณ ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120 091-994-9599, 084-109-9995 กรรมการ/เลขานุการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
31 พระครูวินัยธรวีรภัทร์ ปริมุตฺโต คณะกุฏิ 9 วัดยานนาวา 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 085-151-9214 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
32 พระมหากังวาล ธีรธมฺโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130 089-225-4155 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
33 พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130 082-250-9969 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
34 พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130 086-306-0922 กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
35 ผอ. สนง. พศ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170   กรรมการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
36 รอง ผอ. สนง. พศ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170   กรรมการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
37 ผอ. กองพุทธศาสนศึกษา สนง. พศ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170   กรรมการ วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)
38 นายสุวิชญ โรจนวานิช     กรรมการ/เหรัญญิก วาระที่ 1 ตต. (20 ส.ค.57)